Võrdlus teiste tuntud meetoditega

Aastal 2000 sai täis 20 aastat päevast, mil loodi kvant- entroopia teooria; teooria, millel põhinebki NLS meetod. Seega on mittelineaarne diagnoosi määramine SENSITIV aparaadiga üks uusimaid meetodeid. 1988.a. tutvustati trigger sensorit, mis pani aluse aparaadi loomisele. Koheselt alustati tööd, et luua NLS diagnostikavahendit. 1990-1995 keskenduti esmase prototüübiga kliinilistele testide läbiviimisele. 90ndate teiseks pooleks oli toode valmis ning alustati aparaadi masstootmist, mis tõi samuti kaasa aparaadi analüüsitulemuste paranemise.

Mittelineaarne diagnoosimeetod on jätkuvalt edasi arenenud. Diagnoosimetodoloogia areneb niivõrd kiirest, et süsteemi versiooni tuleb uuendada iga kuue kuu tagant. Trigger sensorite turuletulekuga ei muutunud NLS mitte üksnes kiiremaks, vaid saavutas ka uue kvaliteeditaseme tänu millele dünaamilised metodoloogiad, nagu nt tulemuste esitamine 3D-s, jõuab igapäevasesse kasutusse. Vegetatiivse testimise meetod on veel üks näide, mida laialdaselt kasutatakse.

Erinevalt NMR analüüsist ja kompuutertomograafiast ei vaja NLS-analüüs kõrgepingevälju. See teeb NLS meetodi sobilikuks metaboolsete uuringute läbiviimiseks, sh. rakutasandi uuringud. See funktsionaalsus koos meetodi turvalisusega soodustab NLS diagnoosimeetodi kiiret arengut.

Lõpuks, oleme koostanud kolme kõige levinuma läbivaatusmeetodi (USE, nuclear-magnetic resonance – NMR, and computed tomograafia (tomography) – CT) võrdluse NLS diagnostikameetodiga. Iga “+” sümbol tähistab meetodi head omadust ja iga “-” halba, soovimatut või ohtlikku omadust.

Meetodeid võrreldi kolmes kategoorias:

 • Mida uuritakse – organite arv, mida saab antud meetodiga uurida.
 • Kiirguse mõjualas viibimise vajadus – nii röntgeni kui elektro-kiired
 • Kõrvalmõjud

Meetod 

Mida uuritakse

 Irradiatsioon 

 Kõrvalmõjud 

Üldine hinnang 

NLS

+ + + + +

 + + + + +

+ + + + +

Suurepärane

NMR

 + + – – –

+ + + – –

+ + + – –

Rahuldav

CT

+ + + + –

+ + – – –

+ + – – –

Rahuldav

USE

+ + + – –

+ + + + +

+ + + + –

Hea

“+” – head omadused
“-”  – halvad või ohtlikud omadused

NMR – Aatom-magnet resonants

USE – Ultraheli uuring

CT – Kompuutertomograafia

Bioresonants uuringul (NLS) ei ole võrdset patsiendi ohutuse ja mugavuse seisukohalt. See on täiesti kahjutu, ei ole kiirgusohtu. Protseduur on valutu ja turvaline, sh ka vanuritele, lastele ja rasedatele.

SENSITIV aparaat, mida uuringu tegemiseks kasutatakse, on mõeldud organites ja keha histoloogilistes struktuurides toimuvate muutuste registreerimiseks ja see võimaldab:

 • Saada kvaliteetne hinnang keda funktsionaalse seisundi kohta
 • Kontrollida efektiivsust ja tulemusi paremini kui ükskõik mis teise teraapiameetodiga
 • Hinnata keha kohandumisvõimet
 • Analüüsida dünaamilisi muutusi keha funktsionaalses seisundis raviperioodi jooksul
 • Teha kindlaks funktsionaalse hälbe kahjustusulatus
 • Hinnata ekspertsüsteemide abil patoloogilise nähtuse iseloomu
 • Kontrollida homöostaasi seisundit
 • Teha prognoose võimalike komplikatsioonide esinemise kohta

Liitu uudiskirjaga

* Nõutud